Eğitim Yöntemi

Eğitim Yöntemi

Başarısızlığı ispatlanmış dil eğitim yöntemleri yerine dilin doğasına uygun, dili bir etkileşim ve öğrenme aracı olarak gören ANLAMA odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz.

Herkese aynı beden ölçüsünde aynı kıyafeti giydirmeye benzeyen Genel İngilizce modeli yerine tamamen bilimsel verilere dayalı her fakülte ve bölümün gereksinimlerine uygun çözümler üretiyor ve uyguluyoruz.

Geleneksel yaklaşımdan kaynaklanan “içerik-odaklı yabancı dil eğitimi verilebilmesi için öğrencilerin belirli bir düzeye gelmesi gereklidir” yanlışına düşmüyoruz ve BAŞLANGIÇ DÜZEYİ DAHİL HER DÜZEYDE materyal geliştiriyor ve derslerimizde uyguluyoruz.

UNUTMAYINIZ!
ANADİLİNİ ÖĞRENEN HERKES, BAŞKA DİLLERİ ÖĞRENMEK İÇİN DE YETERLİ DONANIMA SAHİPTİR!

“Benim yabancı dile yeteneğim yok.” gibi ifadeler bir yanılsamadır.
Biz, sizin de aktif katılımınızla sizdeki dil öğrenme potansiyelini uygun yöntemlerle harekete geçirebileceğimize inanıyoruz.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon (Koordinatörlük): 0850 283 61 69
Telefon (Akademik Ofis): 0850 283 69 46
Eposta: yabancidiller@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark