Foreign Languages

İngilizce Hazırlık Programı Önemli Tarih ve Yer Bilgisi

Değerli öğrenciler,

 

Aşağıda sınavların ve oryantasyon toplantısının tarih/yer bilgilerini bulabilirsiniz. Bilgileri takip etmek sınavları kaçırmamak için büyük önem arz etmektedir. 

 

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

Tarih: 3 Ekim 2023                                                                                                                             

Yer: FLED HALL

Salon ve saat bilgisi 27 Eylül 2023’de www.yabancidiller.istinye.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

NOT: Düzey Belirleme Sınavına girmeyen öğrencilerimizin seviyeleri en alt seviye (A1-Beginner) olarak kabul edilir ve hazırlık sınıfında buna göre eğitim alırlar. Bu yüzden sınava katılmak doğru seviyede eğitim olmak için büyük önem arz etmektedir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP)

Tarih: 5 Ekim 2023                                                                                                                             

Yer: FLED HALL

Salon ve saat bilgisi 4 Ekim 2023’de www.yabancidiller.istinye.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

NOT: Düzey Belirleme Sınavından 70 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz ISTEP’e girmeye hak kazanır.

 

İngilizce Hazırlık Programı Oryantasyonu

Tarih: 10 Ekim 2023                                                                                                                               

Saat: Duyurulacak.                                                                                                                                   

Yer: Topkapı Kampüsü Kongre Merkezi

NOT: Oryantasyona katılım öğrencilerimizin hazırlık sınıfına adaptasyonu için önem arz etmektedir.

 

İngilizce Hazırlık Programı Ders Başlangıcı

Tarih: 11 Ekim 2023                                                                                                                                 

Yer: FLED HALL

NOT: Sınıf listeleri ve ders saatleri 8 Ekim 2023 tarihinde www.yabancidiller.istinye.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Daha detaylı bilgi için İngilizce Hazırlık Programı Öğrenci Bilgilendirme Kitapçığını inceleyiniz.

 

Dear students,

Below, you can find the information about dates/locations of the exams and orientation meeting. Please examine the information carefully not to miss any of the exams.

 

English Placement Exam

Date: October 3rd, 2023                                                                                                                         

Location: FLED HALL

Classroom and time information will be announced on September 27th, 2023 at www.yabancidiller.istinye.edu.tr. 

NOTE: The level of the students who do not take the Placement Exam is considered the lowest level (A1-Beginner) and they receive education accordingly in the preparatory class assigned. Therefore, it is very important to take the exam in order to have English education in the right level of proficiency.

 

English Proficiency Exam (ISTEP)

Date: October 5th, 2023                                                                                                                           

Location: FLED HALL

Classroom and time information will be announced on October 4th, 2023 at www.yabancidiller.istinye.edu.tr. 

NOTE: Students who score 70 or more in the Placement Exam are eligible to take ISTEP.

English Preparatory Program Orientation

Date: October 10th, 2023                                                                                                                         

Time: To be announced.                                                                                                                           

Location: Topkapı Campus Congress Center

NOTE: Participation in the orientation is highly important for the students’ adaptation to the preparatory school.

Beginning of the Term in English Preparatory Program 

Date: October 11th, 2023                                                                                                                         

Location: FLED HALL

NOTE: Class lists and course hours will be announced on October 8th, 2023 at www.yabancidiller.istinye.edu.tr. 

For more detailed information, see the English Preparatory Program Student Information Booklet.