Yabancı Diller Bölümü

İngilizce Hazırlık Birimi

Gülşah Sobucalı
Birim Koordinatörü

İngilizce Hazırlık Programı, eğitim dili İngilizce olan bölümlerdeki öğrencilerin İngilizce dil kullanma becerilerini geliştirmeyi ve fakülte yıllarında İngilizceyi ileri düzeyde kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği:

İngilizce Hazırlık Programında İçerik-Odaklı İngilizce, Akademik Beceri-Odaklı İngilizce ve Genel İngilizce olmak üzere üç ayrı amaca hitap eden dil eğitimi sunulmaktadır.

İçerik-Odaklı İngilizce: 

Öğrencinin akademik alanının ve icra edeceği mesleğinin konu içeriklerine yoğunlaşan bir anlayışla verilen eğitimdir. Bu eğitim hem üniversite yaşamınız süresince hem de mezuniyet sonrasında mesleğinizi icra ederken temel yeterlikleri kazanmanızı sağlamaktadır. Yöntemimizin ve uygulanan dil eğitim anlayışının gereği olarak, her fakülte ve bölüm için ayrı ayrı İÇERİK-ODAKLI İNGİLİZCE DERS KİTAPLARI VE ÖZGÜN MATERYALLERİ Yabancı Diller Bölümü tarafından üretilmekte, geliştirilmekte ve kullanılmaktadır.

İSÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, bu eğitimi tasarlayan, yabancı dil eğitim malzemelerini kendisi hazırlayan ve uygulayan Türkiye’deki İLK ve TEK bölümdür.

Akademik Beceri-Odaklı İngilizce: 

Üniversite öğrencilik yıllarınızda yapmanız gereken akademik araştırma, okuma, makale yazma, sunum yapma becerilerini geliştiren İngilizce eğitimidir. Bu eğitimde kullanılan materyallerin bir kısmı Yabancı Diller Bölümü tarafından üretilmekte, bir bölümü de küresel çapta başarısını ve kalitesini kanıtlamış yayınevlerinden seçilmektedir.

Genel İngilizce: 

Günlük sosyal yaşamda ya da uluslararası etkileşimler için ihtiyaç duyacağınız İngilizce eğitimidir. Bu eğitimde kullanılan materyaller ve kitaplar yine küresel çapta başarısını ve kalitesini kanıtlamış yayınevlerinden seçilmektedir.

Eğitim Süreci:

İngilizce Hazırlık Programında eğitim süresi 2 dönem yanibir akademik yıldır. İngilizce Hazırlık Programında seviyelendirilmiş İngilizce eğitimi sunulmaktadır.

Dersler başlamadan önce, ilan edilen tarihte, Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce Düzey Belirleme Sınavı uygulanır. Öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. İngilizce Düzey Belirleme Sınavına katılmayan öğrencilerin seviyeleri A1 kabul edilir ve bu seviyede eğitim alırlar.

Tüm seviyeler haftada 25 ders saati eğitim almaktadır.

Seviyede İlerleme

Her seviye 6 haftalık eğitimden oluşur. Bu 6 haftalık seviye eğitimi süresince öğrencilerimiz aşağıdaki ölçme sisteminde değerlendirilir.

Klasik Yazılı Sınav Değerlendirmesi:

1 İçerik-Odaklı Sınav (Content-Based Exam) – %20

1 Quarter Sınavı – %20

2 quiz – toplam %10

Alternatif Değerlendirme:

1 portfolyo – %40

Derse devamlılık- %10

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Bu değerlendirme türü iki sınav ve iki quizden oluşmaktadır. Sınavlardan biri seviye eğitimi ortasında yapılan içerik-odaklı eğitimi ölçen sınav (CBE); diğeri ise eğitim sonunda yapılan genel değerlendirme (Quarter Test) sınavıdır. Sınavların her biri öğrencilerin notunun %20’sini oluşturmaktadır.

Bunun dışında her seviyede iki quiz yapılmaktadır. Bu quizler ise öğrencilerin notunun toplamda %10’unu oluşturmaktadır.

Bu değerlendirme türü, öğrencilerin seviye eğitimi sonunda teslim ettikleri portfolyodan ve derse katılım notundan oluşmaktadır. Öğrenciler eğitimin başından sonuna kadar yaptıkları ödevleri, okudukları kitapların raporlarını, haftalık çizelgelerini ve verilen çeşitli ödevleri bir dosyada toplarlar. Bu dosyaya portfolyo adı verilir. Öğrenciler seviye eğitimi sonunda portfolyolarını teslim ederler ve portfolyoları notlandırılır. Portfolyo notu öğrencilerin notunun %40’ını oluşturmaktadır.

Derse katılım notunu ise öğrencinin seviye eğitimi boyunca derse geldiği ders sayısı belirlemektedir. Katılım puanı, öğrencinin notunun %10’una etki etmektedir.

Bu ölçme-değerlendirme kriterlerine göre 80 ve üzeri ortalama alan öğrencilerimiz Seviye Başarı Sınavına girmeye hak kazanırlar. 80 altında kalan öğrencilerimiz sınava giremez ve seviye tekrarı yaparlar.

Seviye Başarı Sınavına (Level Achievement Test) girmeye hak kazanan öğrenciler, bu sınavdan 75 ve üzeri puan alırsa bir üst seviyeye devam eder. 75 altında kalan öğrenciler seviye tekrarı yaparlar.

Ayrıca, öğrenciler, derslerin en az %85'ine devam etmekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın bir seviye eğitimi sürecince (6 hafta) devamsızlığı toplam ders saatinin %15'ini aşan öğrenciler, Seviye Başarı Sınavına (Level Achievement Test) girme haklarını kaybederler, seviye tekrarı yaparlar.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP-Istinye English Proficiency Exam)

Bir akademik yılda; Ekim, Ocak, Haziran, Ağustos aylarında olmak üzere toplam 4 kez İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP-Istinye English Proficiency Exam) uygulanır. Dönem başında Ekim ayında uygulanacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’na, 2 gün öncesinde uygulanan İngilizce Düzey Belirleme Sınavından 75 ve üzeri puan alan öğrenciler alınır. 75 puan altındaki öğrenciler bu sınava giremez.

Ocak, Haziran ve Ağustos ayındaki sınavlara en az B2 seviyesini tamamlamış ya da B2 seviyesine geçmiş öğrenciler girebilir. Her sınavdan önce, sınava girmeye hak kazanmış öğrenci listesi yayınlanır.

60 puan ve üstü öğrenciler Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış sayılır. 60 puan altında kalan öğrenciler, bölüm eğitimine başlayamazlar, bir sonraki ISTEP’e girip, başarı göstermeleri beklenir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP); Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerinden oluşmaktadır.


Dinleme 2 bölümden oluşur.

•    Selective Listening: Bu bölümde öğrenciler önce soruları görür, daha sonra bir akademik dersi dinlerken eş zamanlı olarak soruları cevaplarlar. 

     Selective Listening örnek soruları ve cevap anahtarı için tıklayınız.

     Selective Listening ses dosyası için tıklayınız.

•    Note-Taking: Bu bölümde öğrenciler önce akademik bir metni dinleyip not alırlar, daha sonra soruları görürler ve cevaplarlar.

       Note-Taking örnek soruları ve cevap anahtarı için tıklayınız.

       Note-Taking ses dosyası için tıklayınız.
 

Okuma 3 bölümden oluşur.

•    Reading 1: Bu bölümde yaklaşık 1000 kelimelik bir akademik okuma parçası ve soruları verilir. Soruların dikkatli bir şekilde parçayı okuyarak cevaplandırılması beklenir. Verilen süre 40 dakikadır.

Reading 1 örnek okuma parçası, sorular ve cevap anahtarı için tıklayınız.

•    Reading 2: Bu bölümde yaklaşık 500 kelimelik bir akademik okuma parçası ve soruları dağıtılır. Bu bölümde çoktan seçmeli 5 soru sorulur. Verilen süre 20 dakikadır. 

Reading 2 örnek okuma parçası, sorular ve cevap anahtarı için tıklayınız.

•    Reading 3: Bu bölümde yaklaşık 500 kelimelik bir akademik okuma parçası ve soruları dağıtılır. Bu bölümde okuma parçasının kısa bir özeti verilir. Bu özette 5 adet boşluk vardır. Bu boşlukların parçadan uygun kelimelerle doldurulması gerekir. Verilen süre 20 dakikadır. 

Reading 3 örnek okuma parçası, sorular ve cevap anahtarı için tıklayınız.


Yazma 2 bölümden oluşur.

•    İlk bölümde öğrencilerden 250-300 kelimelik bir adet kompozisyon yazmaları beklenir.

•    İkinci bölümde öğrencilere bir grafik/tablo/harita vb. ve bir de kısa metin verilir. Öğrencilerin, verilen bu kaynaklardaki bilgileri kullanarak sorulan soruya yaklaşık 150 kelimelik bir veya iki paragraf yazarak cevap vermeleri beklenir. 

Örnek Writing soruları için tıklayınız.

Toplam süre 70 dakikadır. 
 

Değerlendirme: Her bölüm 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ortalamaya şu oranlarda etki eder: Dinleme %30, Okuma %30, Yazma %40. Başarı notu 60’dır.

İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Şartları

Aşağıda belirtilmiş sonuç belgelerini ilan edilen tarihte teslim eden öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılırlar. İlan edilen tarihten sonra getirilen belgeler kabul edilmez.

TOEFL IBT

Overall: 75

Not: Bu belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıldır. Süresi geçmiş belgeler kabul edilmez.