Yabancı Diller Bölümü

Bireysel Öğrenci Danışmanlığı

Bireysel Öğrenci Danışmanlığı

Öğreniciyi merkeze alan Yapılandırmacı Eğitim felsefesiyle, öğrenme olayını ancak öğrenicinin gerçekleştirebileceğinin farkındayız. Bu nedenle öğreticinin ve öğrenicinin rollerini yeniden tanımlıyoruz. Öğreticiler olarak, sadece yol gösterici ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı rolümüzün olduğunu biliyoruz. Öğrenme olayının da öz-güdülenmiş, öz-denetimli öğreniciler tarafından yapıldığını kabul ediyoruz. Geleneksel Yaklaşım yerine öğrenicilerin sadece ders içi değil ders dışındaki öğrenme faaliyetlerini de yönlendirmek için bireysel danışmanlık yapıyoruz.