Yabancı Diller Bölümü

Alternatif Ölçme-Değerlendirme

Alternatif Ölçme Değerlendirme

Eğitim anlayışımıza göre belirli süreler sonunda yapılan sonuç odaklı geleneksel sınavların öğrenicinin genel performansı hakkında sağlıklı bir yargı oluşturamadığı ve sadece sınav anındaki performansını gösterdiğini biliyoruz. Bunun için sonuç odaklı değil süreç odaklı, öğrenicinin ders içi ve ders dışında yaptığı her türlü etkinliği değerlendiren, kesintisiz ve bütüncül bir ölçme değerlendirme yaklaşımına sahibiz. Ayrıca bu yaklaşımda, geleneksel yaklaşımın tersine öğrenici ölçme-değerlendirme sürecinin bir nesnesi değil bir paydaşıdır, yani özdeğerlendiricidir.