Yabancı Diller Bölümü

Birimlerimiz

Ölçme-Değerlendirme Birimi

erdem

Erdem Aydemir

Ölçme ve Değerlendirme Birimi Koordinatörü

 

Düzey Belirleme Sınavı

İstinye Üniversitesi’ne kabul edilen öğrenciler İSÜ İngilizce Düzey Belirleme sınavına girmek zorundadır. Düzey belirleme sınavı dil kullanımı, kelime bilgisi ve okuma olmak üzere 3 temel bölümden oluşmaktadır. Öğrenciler sınav sonuçlarına göre, düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir. Düzey Belirleme Sınav sonuçları B1 seviyesi ve üzerinde çıkan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavına (ISTEP) girmeye hak kazanırlar. 60 puan ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavı (ISTEP)

Bir akademik yılda; Ekim, Ocak, Haziran, Ağustos aylarında olmak üzere toplam 4 kez İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP-Istinye English Proficiency Exam) uygulanır. Dönem başında Ekim ayında uygulanacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’na, 2 gün öncesinde uygulanan İngilizce Düzey Belirleme Sınavından 75 ve üzeri puan alan öğrenciler alınır. 75 puan altındaki öğrenciler bu sınava giremez.

Ocak, Haziran ve Ağustos ayındaki sınavlara en az B2 seviyesini tamamlamış ya da B2 seviyesine geçmiş öğrenciler girebilir. Her sınavdan önce, sınava girmeye hak kazanmış öğrenci listesi yayınlanır.

60 puan ve üstü öğrenciler Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış sayılır. 60 puan altında kalan öğrenciler, bölüm eğitimine başlayamazlar, bir sonraki ISTEP’e girip, başarı göstermeleri beklenir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP); Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerinden oluşmaktadır.


Dinleme 2 bölümden oluşur.

•    Selective Listening: Bu bölümde öğrenciler önce soruları görür, daha sonra bir akademik dersi dinlerken eş zamanlı olarak soruları cevaplarlar. 

     Selective Listening örnek soruları ve cevap anahtarı için tıklayınız.

     Selective Listening ses dosyası için tıklayınız.

•    Note-Taking: Bu bölümde öğrenciler önce akademik bir metni dinleyip not alırlar, daha sonra soruları görürler ve cevaplarlar.

       Note-Taking örnek soruları ve cevap anahtarı için tıklayınız.

       Note-Taking ses dosyası için tıklayınız.
 

Okuma 3 bölümden oluşur.

•    Reading 1: Bu bölümde yaklaşık 1000 kelimelik bir akademik okuma parçası ve soruları verilir. Soruların dikkatli bir şekilde parçayı okuyarak cevaplandırılması beklenir. Verilen süre 40 dakikadır.

Reading 1 örnek okuma parçası, sorular ve cevap anahtarı için tıklayınız.

•    Reading 2: Bu bölümde yaklaşık 500 kelimelik bir akademik okuma parçası ve soruları dağıtılır. Bu bölümde çoktan seçmeli 5 soru sorulur. Verilen süre 20 dakikadır. 

Reading 2 örnek okuma parçası, sorular ve cevap anahtarı için tıklayınız.

•    Reading 3: Bu bölümde yaklaşık 500 kelimelik bir akademik okuma parçası ve soruları dağıtılır. Bu bölümde okuma parçasının kısa bir özeti verilir. Bu özette 5 adet boşluk vardır. Bu boşlukların parçadan uygun kelimelerle doldurulması gerekir. Verilen süre 20 dakikadır. 

Reading 3 örnek okuma parçası, sorular ve cevap anahtarı için tıklayınız.

Yazma 2 bölümden oluşur.

•    İlk bölümde öğrencilerden 250-300 kelimelik bir adet kompozisyon yazmaları beklenir.

•    İkinci bölümde öğrencilere bir grafik/tablo/harita vb. ve bir de kısa metin verilir. Öğrencilerin, verilen bu kaynaklardaki bilgileri kullanarak sorulan soruya yaklaşık 150 kelimelik bir veya iki paragraf yazarak cevap vermeleri beklenir. 

Örnek Writing soruları için tıklayınız.

Toplam süre 70 dakikadır. 
 

Değerlendirme: Her bölüm 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ortalamaya şu oranlarda etki eder: Dinleme %30, Okuma %30, Yazma %40. Başarı notu 60’dır.

Seviye Eğitimi Ölçme Sınavları

Her seviye 6 haftalık eğitimden oluşur. Bu 6 haftalık seviye eğitimi süresince öğrencilerimiz aşağıdaki ölçme sisteminde değerlendirilir.

  • 1 İçerik-Odaklı Sınav (Content-Based Exam) – %20
  • 1 Quarter Sınavı – %20
  • 2 quiz – toplam %10
  • 1 portfolyo – %40
  • Derse devamlılık- %10

Bu ölçme-değerlendirme kriterlerine göre 80 ve üzeri ortalama alan öğrencilerimiz Seviye Başarı Sınavına girmeye hak kazanır. 80 altında kalan öğrencilerimiz sınava giremez ve seviye tekrarı yapar.

Seviye Başarı Sınavı

Seviye Başarı Sınavına (Level Achievement Test) aynı seviyedeki tüm öğrencilere ortak uygulanır. 6 haftalık eğitimi tamamlamış olan seviyedeki başarısını ölçen sınavdır. Bu sınava girmeye hak kazanan öğrenciler, bu sınavdan 75 ve üzeri puan alırsa bir üst seviyeye devam eder. 75 altında kalan öğrenciler seviye tekrarı yapar.

Üniversitemiz Tarafından Muafiyet için Kabul Edilen Diğer Sınavlar

Aşağıda belirtilmiş uluslararası geçerliliği olan sınavlardan, gerekli sonuç belgelerini ilan edilen tarihte teslim eden öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından ve Erasmus İngilizce Yeterlilik sınavından muaf sayılırlar. İlan edilen tarihten sonra getirilen belgeler kabul edilmez.

Bu belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıldır. Süresi geçmiş belgeler kabul edilmez.

NOT: Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı için aşağıda ilan edilen belgeleri getiren öğrencilerin puan karşılığı tam puan(100) olarak değerlendirilir.

Öğrenciler, İstinye İngilizce Yeterlik Sınavı (ISTEP) ve İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf olmak için resmi TOEFL (TOEFL iBT veya TOEFL iBT Special Home Edition), IELTS Academic, PTE Academic, LanguageCert, CPE veya CAE puanlarını sunabilirler. Puanlarını başarıyla gönderen ve muafiyet hakkı kazanan öğrenciler haftalık olarak web sitemizde duyurulacaktır. Her sınavın onay ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitim dili %100 İngilizce olan bir liseden (yerel veya uluslararası) mezun olduğunu transkript vb. ile belgeleyen öğrenciler de İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar ve sınav sonucu sunmaları gerekmez. Bu öğrencilerin sertifikalarını kayıt sırasında Öğrenci Kayıt İşlerine ibraz etmeleri gerekmektedir (İngilizce dersleri almış olmak veya eğitim dilinin kısmen İngilizce olması muafiyet hakkı sağlamaz.)

TOEFL
İnternet tabanlı testlerde kabul için minimum puan 75'tir. Lütfen resmi TOEFL puanlarının ETS üzerinden İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Lisans Organizasyonuna (reporting code C821) gönderilmesi gerektiğini unutmayın. Resmi olmayan puan raporu kopyaları (Test Taker Score Report, pdf kopyaları, e-postalar vb.) kabul edilmez.

IELTS Academic
Kabul için minimum puan 6.0'dır. Onay için lütfen Test Rapor Formu (TRF) numaranızı foreignlanguages@istinye.edu.tr adresine gönderiniz. Resmi olmayan puan raporu kopyaları (Test Taker Score Report, pdf kopyaları, e-postalar vb.) kabul edilmez.

PTE Academic
Kabul için minimum puan 55'tir. Onay için lütfen Puan Rapor Kodunuzu foreignlanguages@istinye.edu.tr adresine gönderiniz. Resmi olmayan puan raporu kopyaları (Test Taker Score Report, pdf kopyaları, e-postalar vb.) kabul edilmez.

LanguageCert
Kabul için minimum puan 70'tir. Onay için lütfen sertifika numaranızı foreignlanguages@istinye.edu.tr adresine gönderiniz. Resmi puan raporu kopyaları (Sınav Katılımcısı Puan Raporu, pdf kopyaları, e-postalar vb.) kabul edilemez.

CEA and CPE
Kabul için minimum puan, CPE için C ve CEA için B'dir. Lütfen puan raporlarınızı onay için foreignlanguages@istinye.edu.tr adresine gönderiniz. Resmi puan raporu kopyaları (Sınav Katılımcısı Puan Raporu, pdf kopyaları, e-postalar vb.) kabul edilemez.