Yabancı Diller Bölümü

Birimlerimiz

Ölçme-Değerlendirme Birimi

Elanur Sönmez

Elanur Sönmezi
Birim Koordinatörü

Düzey Belirleme Sınavı

İstinye Üniversitesi’ne kabul edilen öğrenciler İSÜ İngilizce Düzey Belirleme sınavına girmek zorundadır. Düzey belirleme sınavı dil kullanımı, kelime bilgisi ve okuma olmak üzere 3 temel bölümden oluşmaktadır. Öğrenciler sınav sonuçlarına göre, düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilir. Düzey Belirleme Sınav sonuçları C1 seviyesi ve üzerinde çıkan öğrenciler, İngilizce Yeterlik Sınavına (ISTEP) girmeye hak kazanırlar. 60 puan ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar.

İngilizce Yeterlik Sınavı (ISTEP)

Bir akademik yılda; Ekim, Ocak, Haziran, Ağustos aylarında olmak üzere toplam 4 kez İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP-Istinye English Proficiency Exam) uygulanır. Dönem başında Ekim ayında uygulanacak İngilizce Yeterlilik Sınavı’na, 2 gün öncesinde uygulanan İngilizce Düzey Belirleme Sınavından 75 ve üzeri puan alan öğrenciler alınır. 75 puan altındaki öğrenciler bu sınava giremez.

Ocak, Haziran ve Ağustos ayındaki sınavlara en az B2 seviyesini tamamlamış ya da B2 seviyesine geçmiş öğrenciler girebilir. Her sınavdan önce, sınava girmeye hak kazanmış öğrenci listesi yayınlanır.

60 puan ve üstü öğrenciler Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış sayılır. 60 puan altında kalan öğrenciler, bölüm eğitimine başlayamazlar, bir sonraki ISTEP’e girip, başarı göstermeleri beklenir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (ISTEP); Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerinden oluşmaktadır.

Dinleme 2 bölümden oluşur.

  • Selective Listening: Bu bölümde öğrenciler önce soruları görür, daha sonra dinledikleri akademik metine göre eş zamanlı soruları cevaplarlar. 

      Selective Listening örnek soruları ve cevap anahtarı için tıklayınız.

        Selective Listening ses dosyası için tıklayınız.

  • Note-Taking: Bu bölümde öğrenciler önce akademik bir metni dinleyip not alırlar, daha sonra soruları görürler ve cevaplarlar.

       Note-Taking örnek soruları ve cevap anahtarı için tıklayınız.

        Note-Taking ses dosyası için tıklayınız.

Toplam süre 1 saattir.

Okuma 2 bölümden oluşur.

  • Search Reading: Bu bölümde bir akademik okuma parçası ve soruları verilir. Soruların hızlı bir şekilde parçayı gözden geçirerek cevaplandırılması beklenir. Verilen süre 30 dakikadır.  

          Search Reading örnek okuma parçası ve sorular için tıklayınız.

          Search Reading cevap anahtarı için tıklayınız.

  • Careful Reading: Bu bölümde başka bir akademik okuma parçası ve soruları dağıtılır. Soruların dikkatli bir şekilde parçayı tarayarak cevaplandırılması beklenir. Verilen süre 30 dakikadır.

          Careful Reading örnek okuma parçası ve sorular için tıklayınız.

          Careful Reading cevap anahtarı için tıklayınız.

Toplam süre 1 saattir.

Yazma iki bölümden oluşur.

  • Öğrencilerden, 250-300 kelimelik iki adet kompozisyon yazmaları beklenir.

          Örnek writing soruları için tıklayınız.

Toplam süre 80 dakikadır. 

Değerlendirme: Her bölüm 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ortalamaya şu oranlarda etki eder: Dinleme %30, Okuma %30, Yazma %40. Başarı notu 60’dır.

Seviye Eğitimi Ölçme Sınavları

Her seviye 6 haftalık eğitimden oluşur. Bu 6 haftalık seviye eğitimi süresince öğrencilerimiz aşağıdaki ölçme sisteminde değerlendirilir.

  • 1 İçerik-Odaklı Sınav (Content-Based Exam) – %20
  • 1 Quarter Sınavı – %20
  • 2 quiz – toplam %10
  • 1 portfolyo – %40
  • Derse devamlılık- %10

Bu ölçme-değerlendirme kriterlerine göre 80 ve üzeri ortalama alan öğrencilerimiz Seviye Başarı Sınavına girmeye hak kazanır. 80 altında kalan öğrencilerimiz sınava giremez ve seviye tekrarı yapar.

Seviye Başarı Sınavı

Seviye Başarı Sınavına (Level Achievement Test) aynı seviyedeki tüm öğrencilere ortak uygulanır. 6 haftalık eğitimi tamamlamış olan seviyedeki başarısını ölçen sınavdır. Bu sınava girmeye hak kazanan öğrenciler, bu sınavdan 75 ve üzeri puan alırsa bir üst seviyeye devam eder. 75 altında kalan öğrenciler seviye tekrarı yapar.

Üniversitemiz Tarafından Muafiyet için Kabul Edilen Diğer Sınavlar

Aşağıda belirtilmiş uluslararası geçerliliği olan sınavlardan, gerekli sonuç belgelerini ilan edilen tarihte teslim eden öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından ve Erasmus İngilizce Yeterlilik sınavından muaf sayılırlar. İlan edilen tarihten sonra getirilen belgeler kabul edilmez.

Bu belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıldır. Süresi geçmiş belgeler kabul edilmez.

NOT: Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı için aşağıda ilan edilen belgeleri getiren öğrencilerin puan karşılığı tam puan(100) olarak değerlendirilir.

Kabul Edilen Sınavlar

Kabul Edilen Sonuçlar

TOEFL IBT

Total 75