Yabancı Diller Bölümü

Materyal Geliştirme ve Yayın Birimi

Rabia Mercan
Birim Koordinatörü

İçerik odaklı materyallerin yazarlarından oluşan bölümdür. İngilizce derslerinde kullanılacak olan içerik odaklı materyaller, tüm fakültelerin bölümlerine ve seviyelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Materyaller, yazarların ilgili bölümle alakalı titiz çalışmaları ve araştırmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu materyallerin hazırlığı aşamasında, bölümlerin eğitim-öğretim programlarından ve ders içeriklerinden yararlanılmaktadır. Öğrencilerin bilişsel ve dil seviyeleri de göz önünde bulundurularak, ilgili içerik ve dil becerileri materyallerde uygun bir şekilde bir araya getirilmektedir. Hazırlık aşaması tamamlanan materyaller, tasarım ekibimiz tarafından dizayn edilmekte ve basıma hazır hale getirilmektedir.