Yabancı Diller Bölümü

Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi

Harcanan bunca emek, zaman ve maddi kaynağa rağmen, öğrenicilerimizi hedefe götüremeyen, başarısızlığı defalarca ispatlanmış geleneksel dil eğitim yöntemlerinin izlerini takip etmek yerine, “içerik-odaklı yaklaşım” dediğimiz, öğrenicinin akademik alanının ve icra edeceği mesleğinin konu içeriklerine yoğunlaşan bir anlayışla yabancı dil eğitimi almaktasınız. Geleneksel eğitim anlayışıyla İngilizce eğitimi alsaydınız, bu süre içinde alanınızla ilgili temel bilgi ve terminolojinin İngilizcesini öğrenemeyecektiniz. Yani bu yaklaşımla bir taşla iki kuş vurmaktasınız.

Bu eğitimi başarılı bir şekilde uygulayabilen Türkiye’deki İLK ve TEK üniversitedesiniz.