Yabancı Diller Bölümü

Sınav Geliştirme Birimi

Melike İşcan
Birim Koordinatörü

Sınavlar, öğrencilerin dil gelişim süreçlerini takip etmenin geleneksel araçları olsalar da, ölçme ve değerlendirmeye yönelik artan bilgi birikimi, hem ölçme değerlendirme formatlarında hem de bunlara yüklenen amaçlar açısından çeşitli değişiklikler doğurmuştur.

Ölçme değerlendirme, bilindiği şekliyle sınavlardan ibaret değildir. Aksine öğretim sürecinin tamamına yayılmış olan yöntemlerden oluşur. Sınıf içi performans değerlendirmeleri, verilen ödevler ve bunlara geribildirimler, projeler, portfolyolar, çevrimiçi üretilen içerikler ve testler bu yöntemlerden bazılarıdır.

 

Sınavların, birer öğretim materyali olduğunu düşünüyoruz. Sınav içeriklerinin öğrenme süreçleri üzerinde bıraktığı etki (washback) ve öğrenme ile ilgili alınan kararları nasıl etkiledikleri de sınav oluşturma ve uygulama sürecinin önemli bileşenleridir.

Bölümümüzde uygulanan sınavlar ve diğer değerlendirme faaliyetleri, öğrencilerimize bölümlerinde ve diğer akademik ortamlarda ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu yüzden test ve değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesi süreçlerinde Weir (2005) tarafından ortaya konan geçerlilik çerçevesi dikkate alınır. Buna göre, ölçme değerlendirme araçlarımızda aşağıda sıralanan geçerlilik bileşenlerinin her biri dikkatle incelenir:

  • Testi alanların özellikleri (fiziksel, psikolojik, deneyimsel, vb.)
  • Bağlam geçerliliği (Testlerin amacı, zamanlaması, uygulanma standartları, fiziksel koşullar, vb.)
  • Teori-temelli geçerlilik (İçerik bilgisi, dil bilgisi, dil kullanma becerileri, vb)
  • Puanlandırma geçerliliği (Güvenilir ölçme kriterleri, değerlendirici eğitimi, istatistiksel analizler, vb.)
  • Sonuç geçerliliği (Değerlendirmenin öğrenmeye etkisi, öğrenciyi bilgilendirmesi, vb.)
  • Kriter-temelli geçerlilik (Öğrencilerin bölümlerinin gerektirdiği dil becerilerini kazanmış olması, gelecekteki dil performansı doğru tespit etmesi, vb.)

Bütün bu süreçlerde amacımız, öğrenci performanslarını doğru şekilde değerlendirmek, öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları destek alanlarını tespit etmek, ve arzu edilen dil seviyesine ulaştıklarını garanti etmektir.