Yabancı Diller Bölümü

(Personel için) ISTEP ERASMUS + Staff Mobility

Erasmus+ Personel Hareketliliği Programı İngilizce Yeterlilik Sınavı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü, saat 09:00’da gerçekleşecektir. Sınav yeri Topkapı Kampüsü, 702 numaralı sınıftır.

Eğer daha önceki yıllarda katıldığınız ISTEP puanınızı veya YDS/YÖKDİL puanınızı ibraz ettiyseniz sınava katılmanıza gerek yoktur.

Sınav günü öğleden sonra adaylarımız Sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, çevrimiçi olarak Zoom üzerinden gerçekleşecektir. Aşağıdaki belgede, hangi adayın saat kaçta, hangi link üzerinden Zoom toplantısına katılacağının bilgisi verilmiştir. Lütfen belgeyi inceleyiniz ve Zoom toplantısına vaktinde katılım sağlayınız. Sözlü sınavınızın kayıt altına alınacağını hatırlatmak ister, başarılar dileriz.  

The Erasmus+ Staff Mobility Program English Proficiency Exam will take place on Thursday, December 22, 2022, at 09:00. The exam will take place at the Topkapı Campus, in class 702.

If you have presented a score from your previous ISTEP results or YDS/YÖKDİL, then you are not required to take the exam. 

On the day of the exam, our candidates will be taken to the Speaking Exam in the afternoon. The Speaking Exam will take place online via Zoom. In the document below, the information about the exam timing and Zoom links is given. Please review the document and attend the Zoom meeting on time. We would like to remind you that your Speaking Exam will be recorded, and we wish you success.